Срещата на две личности е като контакт на две химични вещества.
Ако има някаква реакция и двете се трансформират!

Видеограф